Welkom bij Arts en Zorg

Arts en Zorg wil met haar keten van gezondheidscentra vernieuwende, klantvriendelijke en kwalitatief goede zorg aanbieden.

Naast huisartsenzorg biedt Arts en Zorg ondermeer geneesmiddelenverstrekking (apotheek), fysiotherapie, diëtiek en psychosociale zorg aan.
Alle bevoegde Arts en Zorg zorgverleners kunnen inzage krijgen in uw medische dossier. Zo kan er snel een persoonlijk behandelplan opgesteld worden dat is afgestemd op de specifieke klachten van de patiënt.

Arts en Zorg vindt het belangrijk dat het belang van de patiënt zo goed mogelijk gediend wordt. Zowel in termen van zorg maar ook als van service. Daarnaast wil Arts en Zorg hoogwaardige en betaalbare eerstelijnszorg leveren.

klik hier om naar onze website te gaan


dummy